Tuyển thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

BẢNG MÃ TỔ HỢP CÁC MÔN XÉT TUYỂN:

+ Điểm xét tuyển (ĐXT) theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân và được tính như sau:

ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó: M1, M2, M3: là điểm trung bình chung học tập 06 học kỳ của năm lớp 10, 11, 12 của 3 môn thuộc tổ hợp mà thí sinh lựa chọn để đăng ký xét tuyển.

Điểm ưu tiên gồm: Điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế

tuyển sinh

của Bộ GD&ĐT.

2.

Nguyên tắc xét tuyển:

+ Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

+ Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

+ Thực hiện xét tuyển theo ngành, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu của ngành, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh.

+ Điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.

+ Trong trường hợp số thí sinh có ĐXT đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu một ngành thì các thí sinh có ĐXT bằng điểm chuẩn sẽ được xét trúng tuyển ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng.

+ Trong trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển không đạt chỉ tiêu, số chỉ tiêu còn lại chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

+ Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định theo thông báo của Trường. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học.

Thời gian đăng ký xét tuyển:

Từ ngày 26/8/2021 đến 01/9/2021 thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên trang

http://xettuyen.haui.edu.vn

Thời gian công bố kết quả xét tuyển:

Trước 17h00 ngày 02/9/2021.

Thời gian xác nhận nhập học:

Từ ngày 03/9/2021 đến 06/9/2021.

Nhật Hồng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.