Trường ĐH Tôn Đức Thắng ‘chốt’ thời gian bầu Hội đồng trường

Theo đề án thành lập Hội đồng trường Trường ĐH Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020–2025, trường sẽ tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt vào sáng ngày 30/1. Hội nghị toàn thể bầu thành viên Hội đồng trường sẽ diễn ra vào sáng ngày 5/2.

Chiều cùng ngày, Hội đồng trường tổ chức họp, bầu Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường, sau đó hoàn thiện hồ sơ trình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) ra quyết định công nhận trước ngày 21/2.

Đề án này cũng đã nêu rõ các tiêu chuẩn với thành viên Hội đồng trường. Theo đó, đối với thành viên trong trường là giảng viên, viên chức hành chính, viên chức nghiên cứu thì ngoài tiêu chuẩn chung còn phải có hiểu biết, nắm chắc tình hình nhà trường; ưu tiên giới thiệu viên chức, giảng viên có thâm niên công tác tại trường; không trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Về số lượng, theo quy định của pháp luật và căn cứ chiến lược phát triển của trường, số lượng thành viên hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 là 21 người.

Tuy nhiên, do tình hình công tác cán bộ, tại thời điểm thành lập, số lượng thành viên Hội đồng trường là 17 người, khuyết 4 (2 thành viên trong trường và 2 thành viên ngoài trường), sẽ bổ sung khi có đủ điều kiện.

Hiện tại, thành phần đương nhiên đang khuyết là Bí thư Đảng ủy và Hiệu trưởng (chỉ có chủ tịch Công đoàn trường và đại diện Đoàn thanh niên). Thành viên ngoài trường gồm 3 người đại diện TLĐLĐVN (khi thành lập giới thiệu 2 người); 1 người ở Liên đoàn Lao động TP.HCM; 1 người ở UBND TP.HCM; còn Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng TP.HCM có 1 người; đại diện cộng đồng xã hội 3 người (khi thành lập giới thiệu 2 thành viên).

Thành viên trong trường gồm 8 người. Trong đó, 6 người là đại diện giảng viên; 1 người đại diện cho khối viên chức hành chính và 1 người đại diện khối viên chức nghiên cứu.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng “chốt” thời gian bầu Hội đồng trường vào đầu tháng 2 tới.

Trước đó, ngày 23/10/2020, TLĐLĐVN đã công bố quyết định cách chức hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh. Kể từ tháng 8/2020, Trường ĐH Tôn Đức Thắng không có hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, từ tháng 7/2019 tới thời điểm báo cáo (tháng 1/2021), Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa có Hội đồng Trường nhiệm kỳ mới theo quy định của Luật Giáo dục ĐH sửa đổi 2018. Vì chưa có Hội đồng trường nên Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng chưa thể bầu và bổ nhiệm được hiệu trưởng.

Tới ngày 19/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ GD-ĐT chủ động phối hợp với TLĐLĐVN đôn đốc, hướng dẫn, tạo điều kiện để Trường ĐH Tôn Đức Thắng sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Lê Huyền – Thúy Nga

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *