Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT đẩy mạnh chuyển đổi số

Với sứ mệnh lan tỏa tri thức, chính sách, mô hình, dịch vụ mới về chuyển đổi số tới tất cả các ngành, lĩnh vực; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý về chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhà trường cũng đã xây dựng chiến lược cụ thể với tầm nhìn đến năm 2025.

Trong năm 2022, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT đặt mục tiêu bảo đảm tỷ lệ 50/50 các khóa học trên nền tảng công nghệ số.

Tầm nhìn đến năm 2025, Trường đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 70% cán bộ quản lý của các bộ, ngành liên quan đến chuyển đổi số, chính phủ điện tử, chính phủ số, đô thị thông minh, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, truyền thông, kinh tế số, xã hội số.

Đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 50% cán bộ quản lý cấp phòng của các tổ chức, doanh nghiệp; hoàn thành chuyển đổi số về quản lý toàn bộ Trường trong năm 2022.

Cụ thể, 100% cán bộ, học viên sẽ được cấp tài khoản bằng ứng dụng app trên smartphone; xây dựng cơ sở dữ liệu giảng viên thỉnh giảng/cơ hữu, học viên.

100% hệ thống thông tin quản lý như hội họp, điểm danh học viên,… sẽ được hoạt động trên nền tảng công nghệ.

100% các hệ thống phụ trợ như thư viện, phòng họp, … sẽ được kết nối với nền tảng số, thanh toán trực tuyến bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong năm 2022, Trường đặt mục tiêu bảo đảm tỷ lệ 50/50 các khóa học trên nền tảng công nghệ số, các khóa học theo phương thức truyền thống gắn với thực tiễn và có tính tương tác cao; đồng thời phát triển đào tạo trực tuyến trên smartphone và máy tính bảng, tiếp cận phương pháp đào tạo tiến tiến qua nền tảng công nghệ.

Trường sẽ phối hợp với doanh nghiệp công nghệ số triển khai tối thiểu 3 phòng thí nghiệm/mô hình mô phỏng liên quan đến chính phủ số, đô thị thông minh, chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí truyền thông, doanh nghiệpcủa bộ, ngành, địa phương điển hình.

TS. Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT

­Theo TS.Đinh Đức Thiện, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT, những thay đổi trong giai đoạn mới đòi hỏi nhà trường phải xây dựng triết lý với cách làm khác, cách dạy khác và cách học khác.

“Trường sẽ tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực,

khoa học

, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trọng tâm là chuyển đổi số toàn bộ quy trình quản lý nhằm xây dựng mô hình mẫu trường đào tạo, bồi dưỡng đầu tiên của Việt Nam.

Chúng tôi cũng sẽ tiên phong nghiên cứu, xây dựng và tổ chức các khóa đào tạo các kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước trong chính phủ số, kinh tế số và xã hội số của Việt Nam,  thực hiện mô hình đào tạo trên nền tảng số gắn với thực tiễn của học viên và có tính tương tác cao”.

Theo đó, Trường đặt mục tiêu sẽ tiếp tục là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hàng đầu cho cán bộ quản lý của các bộ, ngành và địa phương về chuyển đổi số, chính phủ điện tử, chính phủ số, đô thị thông minh, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản, truyền thông, kinh tế số, xã hội số.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT cũng sẽ là địa chỉ đào tạo, bồi dưỡng được xã hội tín nhiệm cao về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “học gắn liền với hành” trong thực tiễn, đồng thời dẫn dắt trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chuyển đổi số cho khối các trường đào tạo, bồi dưỡng của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Trường thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bên cạnh đó, Trường được hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.

Thời Vũ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *