Tổng thống Iran bỏ chính trường, về giảng đường

Luật pháp Iran không cho phép ai người giữ ghế tổng thống trong 3 nhiệm

kỳ liên tiếp nên ông Ahmadinejad không thể tranh cử nhiệm kỳ tới.

Ông quyết định rời chính trường để lui về nghiên cứu học thuật. Ông có

thể vẫn sẽ tham gia hoạt động tại các đại học nhưng tuyệt đối sẽ không

sáng lập thêm bất cứ đảng, nhóm chính trị nào.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad sẽ chính thức rời chính trường trong năm tới.

Theo các nhà nghiên cứu chính trị, ông Ahmadinejad đang ngày càng bị cô

lập trong cuộc đấu tranh quyền lực với lãnh tụ tinh thần tối cao của

Iran Ayatollah Ali Khamenei và các nhân vật theo đường lối cứng rắn khác

tại Tehran.

Theo Infonet

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *