Tổ chức đợt cao điểm chống ma túy tại học đường

Ngày 20/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường chỉ đạo tổ chức thực hiện đợt cao điểm về phòng, chống

ma túy

trong trường học.

Đợt cao điểm sẽ diễn ra trong 4 tháng từ 1/6-30/9/2011 với những hoạt động chính như, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền

phòng chống

ma túy cho

học sinh

, sinh viên trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa, “Tuần sinh hoạt công dân-học sinh, sinh viên.”

Gắn kết nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng chống ma túy trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục. Phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh, sinh viên; tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của nhà trường.

Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các nhà trường có thể tổ chức khám sức khỏe khi tuyển sinh, khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, sinh viên; kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiêm việc sử dụng ma túy và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, sinh viên nhằm rà soát, phát hiện học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy.

Học sinh, sinh viên, tập thể, đơn vị cũng sẽ được ký cam kết và giao ước thi đua không liên quan đến tệ nạn ma túy và tích cực phòng chống ma túy vào đầu năm học 2011-2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để quản lý học sinh, sinh viên trong dịp Hè; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh,

sinh viên

, cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên vào các hoạt động câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy./.

N. Anh (TTXVN/Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *