Thành lập Hội khoa học và chuyên gia VN tại Pháp

Ngày 21/5, Đại hội thành lập

Hội Khoa học

và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE)

đã diễn ra tại Paris sau một thời gian chuẩn bị công phu.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế cần kết nối

nguồn lực

chất xám một cách có hệ

thống nhằm đề ra chiến lược, ý tưởng và triển khai cụ thể trên từng lĩnh vực

khoa học kỹ thuật, việc thành lập AVSE hướng tới năm mục đích chính là xây dựng

hệ thống cơ sở dữ liệu đa ngành do các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại

Pháp cùng góp sức; kết nối cá nhân, tổ chức, nhóm các nhà khoa học và chuyên gia

Việt Nam trước hết ở Pháp và Việt Nam, sau đó mở rộng ra các quốc gia khác; tổ

chức các hoạt động khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động hướng nghiệp và

hỗ trợ tìm kiếm việc làm; tạo kênh giao lưu, hợp tác với bạn bè quốc tế; và tập

hợp sức mạnh của các cá nhân, nhà khoa học, phối hợp với các cơ quan, tổ chức

trong và ngoài nước nhằm góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Trên tinh thần đó, trong thư chúc mừng gửi Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại

Pháp Lê Kinh Tài đánh giá cao sáng kiến thành lập AVSE, đồng thời nhấn mạnh sự

ra đời của tổ chức này sẽ góp phần củng cố và phát triển cộng đồng người Việt

Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại Pháp, với các mục tiêu đoàn kết, thành đạt, trở

thành cộng đồng mạnh và luôn hướng về quê hương, đất nước, trong đó có cộng đồng

trí thức, khoa học kỹ thuật.

Đại sứ Lê Kinh Tài bày tỏ tin tưởng AVSE sẽ trở thành mô hình mẫu mực

trong việc huy động sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự

nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Công sứ Bùi Tiến Huệ đánh giá cao việc một số nhà

khoa học người Việt thuộc thế hệ đi trước đã đến dự Đại hội, ủng hộ và khích lệ

thế hệ trẻ, nhiều nhà khoa học Việt kiều có uy tín tại Pháp đã nhận lời tham gia

Hội đồng cố vấn cho AVSE.

Tổng thư ký AAFV Patrice Jorland bày tỏ sự ủng hộ các sáng kiến và dự án

đề ra của AVSE, đồng thời kêu gọi sự hợp tác và đóng góp của các nhà khoa học,

chuyên gia

trẻ Việt Nam vào các dự án cụ thể của AAFV.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách 12 thành viên Hội đồng cố vấn và

18 thành viên Ban chấp hành AVSE do phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Đức Khương (Học

viện Thương mại Paris) làm chủ tịch.

Trước mắt, trong chương trình hành động năm 2011,

AVSE

đã lên kế hoạch

phối hợp với các đối tác tổ chức Hội thảo kinh tế-tài chính lần thứ nhất vào

tháng Sáu, tổ chức Ngày nghiên cứu khoa học đa ngành và tham gia hỗ trợ tổ chức

Hội thảo quốc tế Địa kỹ thuật lần thứ nhất tại Hà Nội vào tháng 10./.

Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *