Quốc khánh ở Prague: Chính kịch Hà Nội lần đầu đến với kiều bào

Các nghệ sỹ tham gia buổi diễn. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Trần Quang Vinh/Prague (Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.