Quảng Nam hỗ trợ lưu học sinh Lào tiền sinh hoạt

Từ ngày 1/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định chi hỗ trợ sinh hoạt và

tiền lễ tết đối với

lưu học sinh

Lào đang học tập tại các trường từ trung học

chuyên nghiệp, dạy nghề đến đại học trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ được quy định như sau, bậc

trung học chuyên nghiệp

, dạy nghề là

1.500.000 đồng/học sinh, sinh viên/tháng; bậc cao đẳng là 1.650.000 đồng/học

sinh, sinh viên/tháng; bậc đại học là 1.800.000 đồng/học sinh, sinh viên/tháng.

Tiền trang bị vật dụng là 1.200.000 đồng/học sinh, sinh viên/khóa. Trong các

dịp lễ Quốc khánh, tết cổ truyền (Việt Nam và Lào), mỗi học sinh, sinh viên được

hỗ trợ 480.000 đồng/học sinh, sinh viên/năm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh

Quảng Nam

đã giao cho Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân

tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng các

trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được Ủy ban Nhân

dân tỉnh giao đào tạo học sinh, sinh viên Lào và thủ trưởng các cơ quan liên

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nguyễn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.