Quảng Bình: Trích gần 18 tỷ đồng xây dựng phòng học và nhà chức năng

Ngày 17/3, tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy, UBND tỉnh này đã quyết định trích từ nguồn sự nghiệp giáo dục, thuộc ngân sách tỉnh số tiền 17,9 tỷ đồng để cấp kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng công trình nhà lớp học và các phòng chức năng.

Dãy phòng học của Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nguồn vốn sẽ được phân bổ về các huyện, xã để phục vụ công tác xây dựng lớp học và nhà công năng. Trong đó huyện Tuyên Hóa 1,5 tỷ đồng; huyện Quảng Trạch 6 tỷ đồng; UBND xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch 1,1 tỷ đồng; UBND xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 1,2 tỷ đồng; UBND xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh 1,5 tỷ đồng; UBND xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy 600 triệu đồng; UBND thị xã Ba Đồn 2 tỷ đồng; UBND huyện Lệ Thủy 2 tỷ đồng và UBND xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn 2  tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã yêu cầu các đơn vị sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện việc thanh, quyết toán

tài chính

theo chế độ của nhà nước; bố trí đủ phần vốn còn lại của công trình, tuyệt đối không để nợ đọng vốn xây dựng cơ bản

Đặng Tài

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *