Những hình ảnh về kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021), tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) – quê hương của Người, diễn ra cuộc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đi tìm hình của nước”.

Du khách tới thăm quê Bác và tham quan triển lãm thời điểm này đều phải tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19 như đo thân nhiệt, mang khẩu trang, khai báo y tế…

Những hình ảnh về cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước ta.

Triển lãm trưng bày 200 tài liệu và hiện vật ghi lại quá trình bôn ba tìm đường cứu nước của Bác Hồ, cũng như những mốc son lịch sử của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nước ta từ một nước thuộc địa, phong kiến trở thành một nước độc lập, thống nhất và hòa bình.

Trong số 200 hiện vật có nhiều tài liệu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh là sắc lệnh số 63/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 22/11/1945 về việc tổ chức chính quyền và ủy ban nhân dân các cấp.

Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Cứu quốc ngày 5/1/1946, trước thời điểm bỏ phiếu bầu Quốc dân Đại hội (Quốc hội) đầu tiên 1 ngày.

Ngày 6/1/1946, người dân Việt Nam lần đầu tiên đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của một nước độc lập. Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 89%.

Cầm trên tay lá phiếu bầu ra người đại diện cho tiếng nói của mình thực sự là một ngày hội lớn của toàn thể quốc dân đồng bào. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra trên 71 tỉnh, thành trong cả nước theo lối phổ thông đầu phiếu, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Khóa I.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhậm chức và tuyên thệ trước Quốc hội, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I, ngày 2/3/1946.

Chiến thắng Mùa Xuân 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30/4/1975 giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước sau 21 năm chia cắt. Ngày 25/4/1976, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội nước Việt Nam thống nhất.

Các đại biểu tham dự kỳ họp Quốc hội Khóa VI, Kỳ họp đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Tại kỳ họp này các quyết định quan trọng trong đối nội, đối ngoại của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được 492 đại biểu thông qua.

Với những quyết sách nhất quán về đối nội đối ngoại, ổn định tình hình chính trị, xã hội, phát triển kinh tế… Việt Nam ngày càng xây dựng và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Một du khách tới xem triển lãm.

Hoàng Lam

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.