Ngày Việt Nam tại Áo: Tăng cường giao lưu kiều bào và bạn bè quốc tế

Tà áo dài tại Ngày Việt Nam tại Áo. (Nguồn: Vietnam+)

Bích Yến/Vienna (Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *