LHQ nghi Ukraine chống lại lệnh cấm vận quốc tế với Nam Sudan

Máy bay vận tải Ilyunshinil-76 của

Ukraine

. (Nguồn: Wikipedia)

(Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.