Italy hỗ trợ đào tạo sinh viên Việt theo nhu cầu doanh nghiệp

Đại sứ Cao Chính Thiện chứng kiến lễ ký kết. (Ảnh: Quang Thanh/Vietnam+)

Quang Thanh/Rome (Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.