Hòm phiếu “đặc biệt” cho người làm đề thi tốt nghiệp

Theo ông Nguyễn Duy Kha, Trưởng phòng Khảo thí, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cán bộ làm công tác sao in đề thi cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2011 sẽ được lập một hòm phiếu riêng để thực hiện quyền

bầu cử

.

Do những người này ở nhiều nơi khác nhau nên để thuận lợi cho việc bỏ phiếu, các cán bộ, giáo viên này sẽ bầu cử tại nơi được bố trí để làm công tác sao in đề thi.

Để đảm bảo vấn đề bảo mật đề thi, việc bầu cử sẽ được thực hiện tại khu vực sao in, dưới sự giám sát của công an và thanh tra.

Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, việc sao in đề thi được giao cho các sở giáo dục và đào tạo. Điểm

sao in đề thi

phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc và phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập, những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép.

Vòng 1 – vòng in sao đề thi chỉ gồm có các cán bộ in sao đề thi, tiếp xúc trực tiếp với đề thi; là khu vực khép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng; cửa sổ các phòng phải đóng kín và niêm phong; các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc. Hàng ngày, cán bộ ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2.

Vòng 2 – vòng bảo vệ trong, chỉ gồm có 1 hoặc 2 cán bộ an ninh bảo vệ và 1 cán bộ thanh tra trong đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; đồng thời, vòng này là nơi ăn hàng ngày của những người ở vòng 2. Những người làm việc ở vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra (bát đũa, đồ ăn, đồ uống,…).

Vòng 3 – vòng bảo vệ ngoài, tiếp giáp với vòng 2; gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; đảm bảo tối thiểu 2 người trực và phải trực 24/24 giờ. Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi.

Trong khu vực in sao đề thi, cấm sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ 1 điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2 được cán bộ công an kiểm soát 24/24 giờ. Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm.

Mọi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến, chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong môn thi cuối cùng của kỳ thi./.

Phạm Mai/Vietnam+

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *