Hội thảo khoa học quốc tế về tâm lý học đường

Trong hai ngày 26 – 27/7, Trường Đại học Sư phạm

Thành phố Hồ Chí Minh

phối hợp với Liên hiệp Phát triển Tâm lý học đường tại Việt Nam (CASP-V) tổ chức

hội thảo khoa học quốc tế “Tâm lý học đường” lần thứ III với sự tham dự của hơn

170 nhà khoa học đến từ các trường đại học trong cả nước và 30 nhà khoa học đến

từ các nước Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc.

Với chủ đề “Phát triển mô hình kỹ năng hoạt động tâm lý học đường”, các

nhà khoa học đã tập trung thảo luận những vấn đề về thực trạng mô hình hoạt động

tư vấn

tâm lý học đường

, kỹ năng hoạt động, thực tiễn trong hoạt động của chuyên

viên tham vấn học đường và đề xuất các chương trình nghiên cứu, đào tạo, bồi

dưỡng và ứng dụng tâm lý học đường vào trường học tại Việt Nam.

Đánh giá về sự phối hợp giữa chuyên viên tham vấn tâm lý học đường với các

lực lượng giáo dục trong nhà trường phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, thạc sĩ

Võ Thị Tường Vy, Đại học Sư phạm thành phố nhận định hiện nay việc triển khai

công tác tham vấn học đường của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đem lại

những kết quả đáng khích lệ.

Số trường phổ thông có phòng tham vấn học đường

tăng,

học sinh

biết đến nhiều và được các chuyên viên

tư vấn

tâm lý học đường hỗ

trợ vượt qua những khó khăn tâm lý.

Tuy nhiên, hiện hoạt động của phòng tham vấn

học đường vẫn chưa đạt hiệu quả cao vì thiếu sự phối hợp giữa chuyên viên tư vấn

với các lực lượng giáo dục ở trường phổ thông trong việc giúp học sinh vượt qua

những khó khăn của bản thân.

Một số chuyên viên chưa có sự phối hợp tốt với các

giáo viên chủ nhiệm, giám thị và cán bộ Đoàn.

Tiến sĩ Thạch Ngọc Yến, Giảng viên Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đề cập

đến vai trò của đội ngũ tham vấn học đường, cần được đào tạo về cách tiếp cận

tham vấn cho trẻ em và gia đình khi có vấn đề.

Đội ngũ tham vấn viên có thể là

giáo viên đã qua nhiều năm kinh nghiệm, giáo viên về hưu có chuyên môn tham vấn

hoặc đội ngũ tham vấn viên là các cử nhân có kinh nghiệm tham vấn từ 3 – 5 năm.

Người tham vấn trường học cần tiếp cận nhiều thông tin và có hiểu biết về các

chuyên ngành liên quan, để chăm sóc tâm lý – xã hội và giáo dục cho học sinh.

Bên cạnh đó, nhà trường cần tổ chức tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên

các bộ môn để họ hiểu biết thêm về vai trò của người tham vấn học đường, phát

hiện những giáo viên có năng lực, yêu thích về tham vấn./.

Gia Thuận (TTXVN)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *