Hà Nội chốt danh mục SGK lớp 2 và lớp 6

Theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND, danh mục sách giáo khoa lớp 2 mới được dùng cho Hà Nội gồm 19 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục (bao gồm cả bắt buộc và tự chọn).

Cụ thể, Tiếng Việt có 1 sách giáo khoa; Toán (2), Đạo đức (2), Tự nhiên Xã hội (2), Âm nhạc (1), Mỹ thuật (2), Giáo dục thể chất (2), Hoạt động trải nghiệm (1) và môn tự chọn là Tiếng Anh (6).

Hà Nội chốt danh mục sách giáo khoa mới dùng cho lớp 2.

Về danh mục sách giáo khoa lớp 6, UBND TP Hà Nội phê duyệt danh mục gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Cụ thể, môn Ngữ văn có 2 sách giáo khoa, Toán (3), Tiếng Anh (4), Giáo dục công dân (3), Khoa học tự nhiên (3), Lịch sử và Địa lý (3), Tin học (1), Công nghệ (1), Âm nhạc (3), Mỹ thuật (1), Giáo dục thể chất (1), Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp (3).

Hà Nội chốt danh mục sách giáo khoa mới dùng cho lớp 6.

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được phê duyệt tới các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã để các đơn vị phổ biến tới các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy từ năm học 2021-2022.

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28-11-2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, từ năm học 2021-2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới.

Thanh Hùng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *