Giáo viên Việt Nam nhận giải thưởng của Công chúa Thái Lan

Cô giáo Phan Thị Nữ (ngoài cùng bên trái) giới thiệu với Công chúa Thái Lan về những hoạt động tại Việt Nam (Ảnh: Bộ GD)

Hà An (Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *