Giáo viên công lập ở TP.HCM được ‘thưởng Tết’ 1,5 triệu đồng

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có hướng dẫn về chi quà Tết Tân Sửu năm 2021 cho cán bộ,

giáo viên

, nhân viên đơn vị trực thuộc Sở.

Theo đó, các cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị sự nghiệp công lập có mặt tại thời điểm tháng 1/2021 và trong chỉ tiêu biêu chế được giao năm 2020, trực thuộc Sở sẽ được nhận quà tết mức 1,5 triệu đồng/người.

Giáo viên TP.HCM nhận thưởng tết thấp nhất 1,5 triệu/người

Với các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, để kịp thời chi quà Tết, đơn vị có thể chi từ nguồn kinh phí được giao trong dự toán năm 2021 hoặc tạm ứng từ nguồn thu khác của đơn vị. Sau đó, có văn bản đề nghị bổ sung dự toán năm 2021 (phần kinh phí không thực hiện tự chủ, kinh phí không thường xuyên) kèm bảng lương tháng 1/2021 gửi Sở GD-ĐT trước ngày 31/01/2021.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên hoặc tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên thì tự cân đối từ nguồn kinh phí giao tự chủ, nguồn thu của đơn vị để chi quà Tết.

Trước đó, một số hiệu trưởng ở TP.HCM cho hay, các năm trước, giáo viên sẽ được nhận cùng lúc 3 khoản vào dịp Tết Nguyên đán, bao gồm: thu nhập tăng thêm quý 4 theo Nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân thành phố, thu nhập tăng thêm do tiết kiệm ngân sách trong năm của trường và tiền thưởng Tết.

Tuy nhiên, năm nay, do dịch Covid-19, khoản tiền thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm ngân sách của các trường giảm mạnh, do đó có thể giáo viên sẽ không có khoản này.

Bên cạnh đó, khoản thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố theo nghị quyết 03 thì đã giảm từ đầu năm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương trên 3,0, UBND TP.HCM giảm hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần xuống còn 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ của năm 2020.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 3,0 trở xuống, giảm hệ số tăng thu nhập tối đa từ 1,2 lần xuống còn 0,8 lần.

Riêng tiền thưởng Tết Nguyên đán, hiện các trường đang tính toán lại. Tuy nhiên, khả năng sẽ giảm mạnh so với năm ngoái.

Minh Anh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *