Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Thủy lợi tăng nhẹ từ 16 – 22,5

Mức điểm cụ thể vào từng ngành như sau:

Nhà trường lưu ý điểm sàn là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Điểm Xét tuyển = (Môn 1+ Môn 2 + Môn 3)+ Tổng điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng).

Trường hợp số thí sinh đạt điểm xét tuyển nhiều hơn chỉ tiêu của ngành/ nhóm ngành, các thí sinh có điểm xét tuyển đúng bằng điểm chuẩn ở cuối danh sách sẽ được xét tuyển theo tiêu chí phụ là điểm của môn Toán.

Nhật Hồng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.