ĐH Kinh tế quốc dân công bố phương án tuyển sinh 2021

Cụ thể năm 2021, tổng chỉ tiêu của Trường ĐH Kinh tế quốc dân là 6.000, tăng 200 chỉ tiêu so với năm 2020.

Năm nay, trường có 3 phương thức tuyển sinh:

ĐH Kinh tế quốc dân công bố phương án tuyển sinh ĐH năm 2021

Trường sẽ xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT và sẽ có thông báo chi tiết theo từng đối tượng tuyển thẳng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến là 18 điểm gồm điểm ưu tiên.

Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình, không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Nhà trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

Ngoài ra, Trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng xét tuyển kết hợp với 5 nhóm đối tượng theo Đề án tuyển sinh của trường. 5 nhóm đối tượng có thể được xét tuyển kết hợp vào ĐH Kinh tế quốc dân, xem chi tiết

TẠI ĐÂY

Thanh Hùng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.