Công văn khẩn về việc tiêm vắc xin Covid-19 cho giáo viên TP.HCM

TP.HCM sắp tiêm vắc xin Covid-19 cho toàn bộ cho toàn bộ giáo viên

TP.HCM đã bắt đầu chiến dịch tiêm 836.000 liều vắc xin Covid-19

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *