Campuchia: CNRP tiếp tục mất đoàn kết trước thềm bầu cử

Sắp tới ngày bầu cử Hội đồng xã, phường, nội bộ đảng Cứu Quốc (CNRP) càng mất đoàn kết, nhiều đảng viên ở cơ sở bỏ đảng ra đi.

Cách đây vài tháng liên tục có những đảng viên của đảng Cứu quốc đã rời bỏ hàng ngũ của đảng này để gia nhập với đảng Nhân dân Campucia (CPP). Trung bình mỗi xã có vài chục đảng viên xin bỏ đảng trong mấy ngày qua.

Đặc biệt hôm qua tại huyện O Chrau tỉnh Bontia Mienchay có hơn 300 người ở 3 xã đã gia nhập vào đảng Nhân dân

Campuchia

. Lý do là vì các đảng viên này đã cảm nhận được sự lãnh đạo của đảng Nhân dân Campuchia làm cho đất nước ngày càng phát triển, xây dựng được khối đại đoàn kết nhân dân.

Việc bỏ đảng để gia nhập vào đảng khác đã và đang gây khó khăn cho đảng Cứu Quốc trước thời điểm mà các đảng phái chính trị đang bước vào giai đoạn tranh cử hiện nay./.

Ông Trump gặp vạ vì bóng gió “ghi âm” cựu giám đốc FBI

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *