Các máy tính cầm tay được mang vào phòng thi ĐH

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách

máy tính cầm tay

được đem vào phòng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011.

Theo đó, các máy tính cầm tay được phép mang vào phòng thi gồm: Máy tính Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500 VNPlus, FX 570 MS, FX 570 ES; máy tính VinaCal 500MS, VinaCal 570 MS; Vietnam Calculator VN-500RS, VN500 ES, VN 570 RS, VN 570 ES; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 506WM; Canon FC 45S, LS 153TS, F710, F720 và các máy tính tương đương.

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại…), không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 4/7/2011./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *