Bị đuổi việc, phóng viên kiêm vũ nữ thoát y ra sách

Tuy nhiên, sau khi những người ở

tòa báo biết được “nghề tay trái” của Sarah, họ đã sa thải cô.

Sau khi bị đuổi việc, cô vẫn tiếp tục làm vũ nữ để có thu nhập. Mới đây,

cô đã viết cuốn sách “Nhật ký của một vũ nữ thoát y nổi giận”. Cuốn

sách bao gồm những đoạn viết cô đã từng đăng tải lên blog cá nhân vài

năm trước. Sarah chia sẻ rằng những mánh khóe cô học được ở nghề vũ nữ

thoát y vẫn có thể áp dụng khi làm phóng viên.

Sarah Tressler

Theo Bee

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.