Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phùng Xuân Nhạ, nguyên Bộ trưởng chúc mừng ông Nguyễn Kim Sơn đã được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng tân Bộ trưởng GD-ĐT sẽ thực hiện tốt công việc trên cương vị mới.

Ông Phùng Xuân Nhạ bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ông Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Thế Đại.

Nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng cảm ơn các thứ trưởng; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; cán bộ, công chức, viên chức của Bộ đã hỗ trợ, giúp đỡ đắc lực cùng ông thực hiện các nhiệm vụ; từ đó đạt được kết quả có tính nền tảng, tạo đà để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo.

Nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Thế Đại.

Phát biểu tại Hội nghị bàn giao, tân Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn nguyên Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và tập thể lãnh đạo cơ quan Bộ đã cùng trải qua chặng đường với nhiều kết quả, thành tựu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ: “Sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo nói chung, đổi mới căn bản, giáo dục – đào tạo nói riêng là quá trình lâu dài; mỗi nhiệm kỳ, mỗi chặng đường lại đặt thêm một viên gạch để xây lên công trình to lớn này”.

Thanh Hùng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *