Ba Lan: Cầu siêu các anh hùng liệt sỹ bảo vệ biển đảo Việt Nam

Tụng kinh cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Viên Phú/Vietnam+)

Nguyễn Hồng Tâm/Praha (Vietnam+)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *